Michael Foyle | Maksim Štšura

Sonatas for Piano and Violin Vol. 3

Price: € 19.95
Format: CD
Label: Challenge Classics
UPC: 0608917286229
Catnr: CC 72862
Release date: 11 November 2022
Buy
1 CD
✓ in stock
€ 19.95
Buy
 
Label
Challenge Classics
UPC
0608917286229
Catalogue number
CC 72862
Release date
11 November 2022
Album
Artist(s)
Composer(s)
EN
NL
DE

About the album

The sonatas on the first two discs were emblematic of Beethoven’s early and middle periods, showcasing the composer’s command of the Classical idiom. The last two sonatas push the boundaries of the genre even further, resulting in artistic efforts of increased emotional intensity, cyclical scope, and lyrical intimacy. They are also considered among the most dramatic and challenging works in the duo repertoire.

An early review of Sonata no. 9 in the Allgemeine musikalische Zeitung was rude: ‘The addition to the title ‘scritta in uno stile molto concertante, quasi come d’un concerto’ appears eccentric, presumptuous and ostentatious’. However, to modern audiences this ‘like a concerto’ element that describes the equality and democratic dialogue between the two instruments is now integral to our understanding of the notion of chamber music and in this, Beethoven was a trailblazer. According to the great violinist Carl Flesch, ‘a flower must blossom in the souls’ of those performing Beethoven’s Sonata for Piano and Violin in G major Op. 96. The work dates from 1812, a full decade after previous six sonatas, and in its sublime beauty and pathos represents the transformation in Beethoven’s later works from the heroic, defiant drama immortalised in works like the ‘Kreutzer’ to something far more searching and spiritual, rather akin to his late quartets.
Dit is het derde en laatste deel met alle piano- en vioolsonates van Beethoven uitgevoerd door het veelgeprezen duo, de Britse violist Michael Foyle en de Estse pianist Maksim Štšura. Op deze opname staan de twee laatste Sonatas, No. 9, op. 47 en No. 10, op. 96. Waarschijnlijk de meest uitdagende en volwassen sonates van het hele oeuvre. De aantrekkelijke verscheidenheid aan toonkleuren die Foyle uit zijn Gagliano uit 1750 tevoorschijn tovert, maakt het een verleidelijk laatste deel van deze serie met sonates van Beethoven.

De sonates op de eerste twee cd’s zijn zinnebeeldig voor Beethovens vroege en middenperiode en tonen aan hoe goed de componist het klassieke idioom beheerst. De laatste twee sonates verleggen de grenzen van het genre nog verder, wat tot toenemende intense emotie, cyclische reikwijdte en lyrische intimiteit leidt. Deze sonates behoren dan ook tot de meest dramatische en uitdagende werken uit het duorepertoire.

In een vroege recensie van Sonata No. 9 in de Allgemeine musikalische Zeitung werd de toevoeging aan de titel 'scritta in uno stile molto concertante, quasi come d'un concerto' (geschreven in een zeer concertante stijl, bijna als een concert) als excentriek, aanmatigend en ostentatief gezien. Voor het moderne publiek is dit concertante element, dat de gelijkwaardigheid en democratische dialoog tussen de twee instrumenten beschrijft, tegenwoordig een integraal onderdeel van wat wij verstaan onder kamermuziek. En hierin was Beethoven een pionier.

Volgens de grote violist Carl Flesch moet in de ziel van diegenen die Beethovens Sonata No. 10 voor piano en viool uitvoeren, een bloem bloeien. Het werk dateert uit 1812. Een decennium na zes voorgaande sonates. Het stuk vertegenwoordigt in zijn sublieme schoonheid en pathos de transformatie in Beethovens latere werken, van het heroïsche, uitdagende drama in werken als de 'Kreutzer', naar iets wat meer zoekend en spiritueler is, eerder verwant aan de late kwartetten van Beethoven.
Die Sonaten auf den ersten beiden CDs sind emblematisch für Beethovens frühe und mittlere Schaffensperiode und zeigen, wie gut der Komponist das klassische Idiom beherrscht. Die letzten beiden Sonaten verschieben die Grenzen der Gattung noch weiter, was zu künstlerischen Bestrebungen von erhöhter emotionaler Intensität, zyklischem Umfang und lyrischer Intimität führt. Sie gelten auch als die dramatischsten und anspruchsvollsten Werke des Duo-Repertoires.

Eine frühe Rezension der Sonate Nr. 9 in der Allgemeinen musikalischen Zeitung war unhöflich: "Der Zusatz zum Titel 'scritta in uno stile molto concertante, quasi come d'un concerto' erscheint exzentrisch, anmaßend und ostentativ". Für das moderne Publikum jedoch ist dieses "konzertante" Element, das die Gleichberechtigung und den demokratischen Dialog zwischen den beiden Instrumenten beschreibt, heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Verständnisses von Kammermusik, und in dieser Hinsicht war Beethoven ein Wegbereiter. Nach den Worten des großen Geigers Carl Flesch muss in den Seelen derjenigen, die Beethovens Sonate für Klavier und Violine G-Dur op. 96 aufführen, eine Blume erblühen". Das Werk stammt aus dem Jahr 1812, ein ganzes Jahrzehnt nach den vorangegangenen sechs Sonaten, und repräsentiert in seiner erhabenen Schönheit und seinem Pathos den Wandel in Beethovens späteren Werken von dem heroischen, aufbegehrenden Drama, das in Werken wie dem "Kreutzer" verewigt wurde, zu etwas weitaus Suchenderem und Spirituellem, das eher seinen späten Quartetten ähnelt.

Composer(s)

Press

Play album

Often bought together with..

Between Two Worlds
Yannick Van de Velde
Chamber music at the Abbey of Lambach
Ars Antiqua Austria
... du silence au silence
Veronica Kuijken | Helena Macherel
The Complete Symphonies Vol. 4 Symphony No. 5 D. 485 | Symphony No. 6 D. 589
Residentie Orkest The Hague / Jan Willem de Vriend
L'aureo serto
Sergio Foresti | Abchordis Ensemble | Andrea Buccarella
Viola à L'Ecole de Paris
Diyang Mei & Oliver Triendl

You might also like..

The Sonatas for Violin and Cembalo obbligato Vol. 2
Fabio Bonizzoni I Ryo Terakado
Piano Concertos Nos. 24 & 25
Ben Kim
Six Divertimenti Op. 1
Musica Elegentia | Matteo Cicchitti
Sonata for Cello and Piano Op. 19 | Trio Élégiaque No. 1
Ella van Poucke | Caspar Vos | Niek Baar
Sonatas for Cello
Marina Tarasova | Ivan Sokolov
The Return
Trio 258
The Messenger
Daniel Rowland | Borys Fedorov
Chamber music at the Abbey of Lambach
Ars Antiqua Austria
L'aureo serto
Sergio Foresti | Abchordis Ensemble | Andrea Buccarella
Six Grand Concertos Op. 3
La Sfera Armoniosa / Mike Fentross / Lidewij van der Voort
50th Anniversary
La Petite Bande | Sigiswald Kuijken
À Moune
Lina Tur Bonet