account
basket
Challenge Records Int. logo
Lieten/Liederen

Camerata Trajectina

Lieten/Liederen

Format: CD
Label: Globe
UPC: 8711525605503
Catnr: GLO 6055
Release date: 01 September 2003
1 CD
 
Label
Globe
UPC
8711525605503
Catalogue number
GLO 6055
Release date
01 September 2003
Streaming
Streaming links
Album
Artist(s)
Composer(s)
NL

About the album

Het Fries is een sonore taal waarbij klinkers vaak uitgesproken worden alsof het dubbelklanken zijn. Dankzij deze eigenschap kon de Friese dichter Gysbert Japix (1603-1666) suggestieve regels schrijven als: 'Nu iz de Dey forronn' mey uwre' in stuwne, / Oermits de Sinn' dol-duwck't, ijnn' wetters gruwne. / Meyts' uwz nu Sliep (fen God, om restjen, juwne) / Deys lest onbuwne.' Staar u niet blind op de betekenis van deze vrome bede, want ook voor hedendaagse Friezen is dit moeilijk te volgen. Bedenk echter dat de 'u' meestal als een benadrukte 'oe' wordt uitgesproken; dan hebt u een idee van de obsederende klankwerking. Ondanks zijn eenvoudige staat van schoolmeester was Gysbert een ontwikkeld man, die goed thuis was in zowel de Latijnse als toenmalige Nederlandse literatuur. Hij maakte ironische versjes over boeren en bruiloften, in de trant van Bredero. Het Fries was in die dagen niet meer dan een omgangstaal. Gysbert werd hierdoor gedwongen allerlei grammaticale kwesties zelfstandig op te lossen. Dankzij deze studie wist hij de Friese spreektaal op literair niveau te brengen, wat ondermeer resulteerde in serieuze liefdespoëzie, psalmvertalingen en politieke liederen. Deze prestatie trok zelfs internationale aandacht, want de Engelse taalgeleerde Junius kwam bij Gysbert langs om Fries te leren. Liederen van Gysbert Japix worden gezongenen gespeeld door Camerata Trajectina onder leiding van Louis Peter Grijp. Voor deze cd heeft dit gezelschap een Friese bezetting, met ondermeer sopraan Tetsje van der Kooi en tenor Jaap Hoekstra. (HJ)

Artist(s)

Camerata Trajectina

It is impossible to imagine Dutch musical life without Camerata Trajectina. The early music ensemble has made a name for itself by pleading for Dutch music from the 16th en 17th century, in particular songs, and aims to bring this music back to life, in a playful and scientifically justified way. Camerata Trajectina comprises a nucleus of musicians, to which musicians and ensembles can be added. The group’s programmes deal chiefly with social events, such as exhibitions and commemorations of events and individuals from Dutch history. The group took part in almost all editions of the Utrecht Early Music Festival, gave hundreds of concerts in the Nederlands and Flanders and toured to amongst others the United States, Canada, Ghana and Indonesia. It...
more
It is impossible to imagine Dutch musical life without Camerata Trajectina. The early music ensemble has made a name for itself by pleading for Dutch music from the 16th en 17th century, in particular songs, and aims to bring this music back to life, in a playful and scientifically justified way.
Camerata Trajectina comprises a nucleus of musicians, to which musicians and ensembles can be added. The group’s programmes deal chiefly with social events, such as exhibitions and commemorations of events and individuals from Dutch history.
The group took part in almost all editions of the Utrecht Early Music Festival, gave hundreds of concerts in the Nederlands and Flanders and toured to amongst others the United States, Canada, Ghana and Indonesia. It has also recorded more than 30 albums with Dutch music.

less

Composer(s)

Press

Play album Play album
01.
Reamer In Sape
02:51
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
02.
Kipedo Reauwe-bjuester
02:33
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
03.
Tjesck-Moars See-Aengste
02:53
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
04.
Wobbelke
03:10
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
05.
Friesche Tjerne
02:52
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
06.
To-Haecke
02:39
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
07.
Malle Sijmen - J.P. Sweelinck (muselaar)
01:26
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
08.
Moarn-Liet - G. Ferretti
01:43
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
09.
Psalm 50 (luit)
01:11
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
10.
Juwn-Bede
03:17
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
11.
Van Goosen - J. Van Eyck
03:52
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
12.
Reontse Ljeafde-Gal
03:46
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
13.
Lân-Geane Aef Friesche Freugle
01:31
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
14.
Londesteyn (blokfluit, Citer, Gamba)
01:45
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
15.
Peckingtons Pond (idem)
01:39
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
16.
My Mistris Sings No Other Song (idem)
00:50
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
17.
Herders Ljeafde to Galathaea
02:43
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
18.
Bert-Sangh Twissche Aemaryl In Gôris
02:50
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
19.
Y Have Waked the Winters Nights (citer)
01:05
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
20.
De Nieuwe Laboré (citer)
00:50
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
21.
Muwze-Booste
03:03
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
22.
Op 't Musyck-Sjongen
02:42
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
23.
Psalm 130 - C. Goudimel
03:16
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
24.
Blye-Mie
02:44
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
25.
Psalm 23 - L. Bourgeois
03:19
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
26.
Com Shephards Deck Jour Heds (blokfluit, Luit, Gamba)
01:43
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
27.
Sir Eduward Nouwels Deligt (idem)
01:00
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
28.
Ljeafde Gjalpe
02:51
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
29.
Jaen Iz Ljeafte
01:24
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
30.
Ontsleyn' Hert
02:03
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
31.
Daphne (muselaar)
04:11
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
32.
Sjolle Kreamer In Tetke - P. Guédron
04:57
(Gysbert Japix) Camerata Trajectina
show all tracks

You might also like..

Various composers
Revolutie! - De straat op voor een nieuwe natie
Camerata Trajectina
Various composers
Songs Without Words – Jazz of the Golden Age
Camerata Trajectina
Various composers
Treur Nederland! Rampliederen door de eeuwen heen
Camerata Trajectina
Various composers
Een Nieuwe Liedt Wy Heven Aen
Camerata Trajectina
John Dowland
Dowland in Holland
Camerata Trajectina
Pierre de la Barre, Jacob van Eyck, Jean-Baptiste Lully
Het Maassluise Hoekertje
Camerata Trajectina
Various composers
The Peace of Utrecht / De Vrede van Utrecht
Camerata Trajectina
Anonymous
Peeckelharing
Camerata Trajectina
Carolus Hacquart, Servaas de Koning, Jacob van Rijndorp
The Triumph of Love / De Triomfeerende Min
Camerata Trajectina
Various composers
The Seven Sins of Hieronymus Bosch
Camerata Trajectina